Nieuws

1 juni 2021                                                                                 Bron: Telegraaf

Stichting MKB Financiering lanceert een keurmerk voor mkb-adviseurs.

11 september 2020                                                              bron: Financieel Dagblad  

Mkb weet alternatieve financier slecht te vinden

18 juni 2020                                                                       bron: Stichting MKB Financiering  

Experimentele fase voorbij, één op de vijf mkb ondernemingen financiert non-bancair

Uit de cijfers van het jaarlijkse onderzoek van Stichting MKB Financiering naar non-bancaire financiering binnen het mkb komt naar voren dat financiering zonder bank in Nederland de experimentele fase voorbij is en deze nu een serieuze positie in de mkb financieringsmarkt heeft ingenomen.

Ronald Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB Financiering over het onderzoek:
“Een steeds groter deel van de Nederlandse ondernemers heeft in 2019 en de jaren daarvoor ervaring opgedaan met nieuwe aanbieders van mkb financiering. Eén op de vijf ondernemers wist deze nieuwe financiers te vinden die ook nu tijdens de corona crisis van toegevoegde waarde zijn.”

Non-bancaire financiering 2019 gegroeid met 26%

Met een groei van 26% ten opzichte van 2018 en met ruim € 2,7 miljard aan nieuwe verstrekkingen financiert één op de vijf mkb ondernemingen de activiteiten non-bancair. Verder valt uit de cijfers op dat het aantal verstrekte financieringen met 41% groeide naar 49.120. Vooral bij klein-zakelijke financieringen onder € 1 miljoen nam non-bancaire financiering sterk toe en blijkt het een duidelijke behoefte in te vullen in de markt.

Opvallende cijfers non-bancaire financiering 2019

• 49.120 non-bancaire financieringen (41% groei)
• Non-bancaire financiering gestegen naar € 2,7 miljard
• Aandeel non-bancair bij financieringen < € 1 miljoen gestegen naar 22%
• Vastgoed financiering meer dan verdubbeld in 2019
• Lease en factoring samen 74% van non-bancaire financiering

Trend en toekomst non-bancaire financiering

Het onderzoek blikt terug op 2019, voor de corona crisis. De corona crisis zal invloed hebben op de groei van de non-bancaire financieringsmarkt maar als de trend van toename van klein zakelijke financieringen de komende jaren doorzet, nemen de non-bancaire financiers de rol als grootste geldschieter rond 2023 over van de banken.


3 juni 2020                                                                         bron: Financieel Dagblad 

Einde verpandingsverbod moet mkb €1 mrd meer leenruimte geven

Bedrijven moeten hun vorderingen kunnen gebruiken als onderpand voor een lening. Om dat te bereiken wil minister Dekker een eind maken aan afspraken die verpanding verbieden. Dat zou het midden- en kleinbedrijf ongeveer €1 mrd extra leenruimte moeten opleveren.

Bedrijven moeten hun vorderingen kunnen gebruiken als onderpand voor een lening bij bank of andere geldschieter. Daardoor zouden zij bijna €1 mrd extra kunnen lenen. Om dat te bereiken wil Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, een eind maken aan afspraken die verpanding van vorderingen verbieden.

Dat staat in een wetsvoorstel dat Dekker woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het voorstel was lange tijd in de maak. Dekker kondigde in februari 2018 al aan dat hij een einde wil maken aan het verpandingsverbod.

Het doel van het voorstel is het creëren van extra kredietruimte, met name voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). De Nederlandse Vereniging van Banken en de koepel van Nederlandse factoringmaatschappijen FAAN schatten dat het mkb bijna €1 mrd meer kan lenen als zij hun vorderingen aan banken en andere financiers mogen verpanden.

Tal van grote bedrijven, vooral veel winkelketens en bouwbedrijven, verbieden leveranciers en andere crediteuren hun vorderingen te gebruiken als onderpand voor een lening. Ooit waren zulke bepalingen uitzonderingen, tegenwoordig zijn ze volgens Dekker 'bijna standaard'. Het wetsvoorstel maakt het onmogelijk voor bedrijven om verpandingsverboden op te nemen in contracten of algemene voorwaarden.

Meer nood door corona

Grote bedrijven zijn huiverig voor leveranciers die vorderingen verpanden, omdat het risico bestaat dat in plaats van de originele crediteur een derde partij voor de deur staat om de openstaande rekening te innen. Dat gebeurt als de partij die de vordering heeft gebruikt als onderpand van een lening niet aan zijn verplichtingen voldoet jegens de geldschieter. Deze financier kan in zo'n geval het onderpand te gelde maken.

Dekker heeft geprobeerd dat bezwaar weg te nemen. Een leverancier moet de schuldenaar schriftelijk meedelen dat hij zijn vordering verpandt, voordat hij deze overdraagt. Zo moet voorkomen worden dat een onbekende derde de betaling van een openstaande factuur komt opeisen.

MKB-Nederland probeert al jaren het verpandingsverbod geschrapt te krijgen. De coronacrisis heeft die noodzaak groter gemaakt. 'Juist in deze economisch onzekere tijden is verruiming van kredietmogelijkheden en de liquiditeitspositie van groot belang voor veel mkb-bedrijven', schrijft Dekkers ministerie van Justitie en Veiligheid.

Lang wachten op geld

Een factuur die niet als onderpand mag dienen, is economisch gezien 'dood geld'. Grote bedrijven zijn wettelijk verplicht hun leveranciers binnen zestig dagen te betalen, al hebben meerdere ketens daar sinds het uitbreken van de coronacrisis aan getornd. Zo verlengden warenhuisketens Hema en De Bijenkorf en lingeriewinkel Hunkemöller eenzijdig hun betalingstermijnen tot boven de wettelijk toegestane grens.

Zulke lange betaaltermijnen zijn uitzonderlijk. Gemiddeld moeten kleine leveranciers 40 dagen wachten voordat zij hun rekeningen betaald krijgen, bleek eind vorig jaar uit een inventarisatie van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Staatssecretaris Mona Keijzer vindt dat te lang. Daarom heeft zij voorgesteld de wettelijke betaaltermijn voor grote bedrijven te halveren naar 30 dagen. Voordat het zo ver is, laat het ministerie van EZ onderzoeken waarom grote bedrijven hun kleine leveranciers niet sneller betalen.

Met het schrappen van het verbod poogt minister Dekker een achterstand van Nederland op omringende landen in te lopen. In landen als Duitsland en Frankrijk mogen ondernemers hun vorderingen gebruiken als onderpand voor een krediet. ‘Het is belangrijk dat Nederland volgt, omdat het anders ten koste gaat van onze concurrentiepositie’, vindt Dekker.


29 april 2020                                                                      bron: MKB Nederland en VNO/NCW

De Coronacalculator: duidelijke snelle tool voor MKB ondernemers

https://www.coronacalculator.nl/


9 april 2020                                                                         bron: Faan

Factoring doorbreekt in 2019 omzetgrens van 100 miljard euro 

Uit gegevens die door de leden van FAAN (Factoring & Asset based financing Association Netherlands) zijn verzameld, blijkt dat de factoringvolumes in Nederland in 2019 met 13,75% zijn gestegen. Hiermee is een recordomzet van 112 miljard euro bereikt en is de omzetgrens van 100 miljard euro voor het eerst doorbroken. De aanhoudende groei toont aan dat factoring, waarmee ondernemingen de beschikking krijgen over het broodnodige werkkapitaal, een cruciale rol speelt in de Nederlandse economie. 

Vooral forse toename in de groothandel: Naast de stijging van de overgedragen omzet met 13,75%, zijn ook de openstaande saldi ten opzichte van 2018 fors gestegen (+11,30%). Inzoomend op de cijfers; de omzet is in bijna alle sectoren gestegen. In de sector groothandel is, na een daling in 2018, een fors herstel zichtbaar (+16,84%). Alleen de zakelijke dienstverlening laat een lichte daling zien (-2,10%). 

Steeds meer ondernemers ontdekken de voordelen: “Deze indrukwekkende groei van onze industrie onderstreept de marktbehoefte van factoring als belangrijke vorm van financiering van het bedrijfsleven”, zegt Mike Roth, voorzitter van FAAN. “Meer en meer ondernemers ontdekken de voordelen van factoring. Het is dan ook onze verwachting dat factoring in belang zal blijven toenemen.”

Coronavirus: Hoe mooi de resultaten in 2019 ook waren, door het coronavirus staat alles in een ander daglicht. Momenteel zijn onze leden vooral gericht op het vinden van oplossingen om voor hun klanten de continuïteit zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. 

**** Toelichting op het begrip ‘overgedragen omzet’: dit betreft de omzet van alle bedrijven die factoring gebruiken voor het financieren van hun werkkapitaal. Met de openstaande saldi wordt bedoeld de financieringsbedragen die ondernemingen daadwerkelijk opnemen of gebruiken


30 maart 2020                                                                     bron: Financieel Dagblad 

Kredietverzekeraars zetten zich schrap voor golf van faillissementen

Het aantal faillissementen zal de komende maanden sterk stijgen, verwachten kredietverzekeraars en andere financieel dienstverleners. De toestroom van nieuwe kredietaanvragen is in sommige sectoren zo hoog dat de financiering ervan begint te knellen.

Alternatieve financiers zien zich door de samenstelling van hun klantenbestand blootgesteld aan grote risico's.

De ongekend grote staatssteunmaatregelen en aflossingspauzes van banken kunnen niet verhinderen dat er de komende maanden een golf van faillissementen over Nederland en de wereld heen rolt.

Mondiaal zal het aantal faillissementen met 14% toenemen, is de voorzichtige schatting van Walter Toemen, directeur Risk bij kredietverzekeraar Euler Hermes. Het meest zonnige scenario is een korte, heftige recessie, zegt hij. 'Dat is waar we op hopen. In het slechtste geval houdt de crisis aan tot 2021. Natuurlijk worden we nerveus van wat we zien in de markt.'

Vanwege de corona-uitbraak is het faillissementsrisico in bepaalde sectoren zo hard gestegen dat het de afgelopen twee weken zo goed als onmogelijk is geworden om je ertegen te verzekeren. Met name in de horeca, sierteelt, de evenementenbranche en de creatieve sector zullen veel bedrijven onvermijdelijk omvallen, zeggen kredietverzekeraars en andere financiële dienstverleners.

Extreem lastig

Het is voor ondernemers extreem lastig geworden om nog aan liquiditeit te komen, vertelt Igor Meijs van Freelance Factoring, een bedrijf dat overbruggingsfinanciering regelt voor zzp'ers. 'Verzekeraars zijn terughoudend met het dekken van nieuwe opdrachten, waardoor ik nog maar weinig voor deze categorie klanten kan betekenen.' Het kabinet kondigde ruim een week geleden aan de loonkosten van door corona getroffen ondernemers grotendeels over te nemen, maar uitbetaling volgt naar verwachting pas in mei. In de tussentijd lopen veel andere kosten onverminderd door. Uitzicht op opheffing van de kabinetsmaatregelen tegen verspreiding van het virus, in theorie mogelijk vanaf 6 april, is er nog niet. 'We moeten realistisch zijn: na 6 april gaat het niet zomaar weer draaien. Bedrijven zijn voor onbepaalde tijd op coronavakantie', stelt Koen Smelter van Westland Adviesgroep, een bemiddelaar voor kredietverzekering. Ook de banken geven niet thuis. Zij worden overspoeld door aanvragen voor noodkrediet en missen de snelheid die ondernemers nu zo hard nodig hebben.

Betaaltermijn oprekken

De enige uitweg is volgens Smelter dat schuldeisers en leveranciers van bijvoorbeeld restaurants hun betaaltermijn enorm oprekken. 'Doen ze dat niet, dan wordt het een bloedbad. Incassotrajecten hebben nu geen enkele zin want er valt niets te halen, en je hebt er als groothandel niets aan om het faillissement van tientallen klanten aan te vragen.'

De grootste drie kredietverzekeraars van Nederland hebben vorige week al maatregelen getroffen. Zij geven schuldenaren dertig dagen extra om facturen te betalen alvorens over te gaan tot invordering en uitbetaling van de schade. Niet alleen zzp'ers en kleine ondernemers, maar ook grote bedrijven zijn wanhopig op zoek naar extra financiering, ziet Federico Travella van Novicap, de factoringpartner van onder meer ING Bank. 'Midkappers die werkkapitaal nodig hebben, nemen waanzinnige bedragen op. Zo extreem als nu heb ik het niet eerder gezien.' Het aantal nieuwe aanmeldingen stijgt bij bepaalde factoringpartijen zo sterk dat deze uit de pas dreigen te lopen met de beschikbare financiering.

Een nulletje extra

De sector is alerter dan ooit. Ondernemers die in de problemen dreigen te komen, willen nog wel eens een factuur dubbel indienen of een nulletje extra achter een rekening zetten, vertelt Rob Toorman van NL Credit Services. 'Bij factoring ligt het grootste risico niet bij de debiteur, maar bij de klant.'

'Iedere factuur die ik koop kan vandaag een goede zijn, maar hoe zit dat over dertig dagen?', zegt Tim Zoete van Voldaan. Niemand in de sector durft te gokken op een goede afloop. Brian Reaves van Factris schetst een somber scenario: 'We zien nog maar het topje van de ijsberg. Hele industrieën gaan over de kop, dit is nog nooit vertoond.' Dat betekent keuzes maken. 'We doen wel de leverancier in mondkapjes, maar we zijn voorzichtig met bedrijven in de reisindustrie, horeca of uitzendwerk', vertelt Travella. Sectoren die aan de overheid leveren hebben een streepje voor. 'We hebben altijd gezegd dat we anticyclisch financieren. Maar in deze setting gaat dat niet meer. Dit is een gezondheidscrisis, niet alleen een economische crisis.'De zwakke positie van ondernemers raakt ook de factoringbedrijven. Een aantal heeft niet genoeg vet op de botten om grote risico's op te vangen, stelt een ingewijde. 'Als het gaat waaien, zijn zij de eerste die omvallen.' Travella: 'Factoringpartijen die zwaar in mkb en zzp zitten zullen het lastig krijgen. In de komende maanden gaan we ontdekken of alternatieve financiering ook in crisistijd een plek heeft.'


 

snel contact